تبلیغات
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل - ثواب صلوات، غیر قابل شمارش
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل