تبلیغات
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل - چانه زدن برای نماز !
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل