تبلیغات
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل - موسوی در خدمت جنگ نبود بلكه كارشكنی می كرد
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل