تبلیغات
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل - رییس جمهور در پیام نوروزی:
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل