تبلیغات
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل - فرح پهلوی نشان سلطنتی "شجاعت" را به موسوی و کروبی اعطا کرد
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل