تبلیغات
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل - دو کلیپ از بیانات مقام معظم رهبری با تدوین فوق العاده
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل