تبلیغات
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل - کدام سرباز اینچنین جسورانه با فرمانده مکاتبه می‌کند؟
یا ساقی تشنه لبان ابالفضل